Other Activities

Courses, meetings

01.2022

Warsztaty: Praca ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej (2021/22). Organizator: UAM, Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.)

06.2022

Seminarium sieciujące – Kompetencje przyszłości na rynku pracy. Zdalne i hybrydowe staże – poradnik dobrych praktyk. Seminarium organizowane w ramach programu EPIDI -European partnership for innovation in distant internships. Poznań – UAM.

12.2022 r.

Warsztaty: Efekty uczenia się dla zajęć. Poznań – UAM