Biographical note

Dr hab. KAROLINA KACZMAREK

Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Modern Languages and Literatures, Institute of Linguistics, Department of Hungarian Philology.

karkacz@amu.edu.pl

Scientific Interests and current research

  • Linguistics, textology

Book: Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym [The grammar of a legal text. Communicative cohesion in the Polish and Hungarian Civil Code] (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016).

  • Polish- Hungarian translation with a special focus on legal language

Book: Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology (Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017).

Book: Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim [Lingua legis in the aspect of Hungarian-Polish and Polish-Hungarian translation] (Legilingwistyka Porównawcza 6/2011, Instytut Językoznawstwa UAM).

  • Polish-Hungarian cultural, historical and social relations

Book: Prawda i Kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty [Cardinal József Mindszenty, the primate of Hungary – truth and lies] (Fronda, Wydawnictwo WiS, 2002).

Connected websides:

http://wn.amu.edu.pl

http://ij.amu.edu.pl

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=202644&_k=v0e0ra

 https://amu.academia.edu/KarolinaKaczmarek

tłumacz węgierskiego

Dr hab. KAROLINA KACZMAREK

Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii,

Instytut Językoznawstwa, Filologia Węgierska

Tematyka badań naukowych

  • Językoznawstwo, teoria tekstu, teoria przekładu

Monografia: Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016).

  • Badania porównawcze języków z perspektywy praktyki tłumaczenia, w szczególności w zakresie języka polskiego i węgierskiego, w tym języka prawnego.

Monografie:

Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology (Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017)

Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim (Legilingwistyka Porównawcza, tom 6/2011, Instytut Językoznawstwa UAM).

  • Relacje polsko-węgierskie w perspektywie historycznej  i współczesnej.

Monografia Prawda i Kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty (Fronda, Wydawnictwo WiS, 2002).

 

 Strony powiązane:

http://wn.amu.edu.pl/

http://www.ij.amu.edu.pl/

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=202644&_k=v0e0ra

tłumaczenia węgierski

 

Dr hab. KAROLINA KACZMAREK

Kutatási témák

  • Nyelvészet, szövegtan

Könyv: Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym [Jogi nyelv grammatikája. Kommunikaciós kohézió magyar és lengyel polgári törvénykönyvben] (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016).

  • Nyelvi és fordítási kérdések, magyar és lengyel jogi nyelv tulájdonságai

Könyv: Investigating Equivalents in Polish-Hungarian Translation. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology (Wydawnictwo Naukowe Contact, 2017).

Könyv: Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim [A magyar-lengyel és lengyel-magyar lingua legis transzlatológiai aspekusa] (Legilingwistyka Porównawcza, tom 6/2011, Instytut Językoznawstwa UAM).

  • Lengyel-Magyar kulturális, történelmi és társadalmi kapcsolatok

Könyv: Prawda i Kłamstwo. Prymas Węgier Józef Mindszenty [Igazság és hazugság. Mindszenty József bíboros, Magyarország prímása] (Fronda, Wydawnictwo WiS, 2002).

 

Kapcsolódó linkek:

www.karkacz.home.amu.edu.pl

http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=202644&_k=v0e0ra